chart a course

  1. Verb bir yol çizmek
tutulacak yolun planını çizmek Verb