check out

 1. (a)
  ABD borcunu ödeyip otelden çıkmak, hesabını kesmek, kaydını silip gitmek, (b)
  argo
  ölmek, (c) soruşturmak, doğru olup olmadığını araştırmak, tahkik/tahakkuk etmek, doğruluğu meydana çıkmak, (d) isteğe uygun olmak, koşulları sağlamak, aranan/beklenen nitelikleri taşımak, istenildiği gibi olmak, (e) işleyişini kontrol etmek, (f) (mağazada) aldığı malın kasada bedelini ödemek, (g)
  k.d. doğru çıkmak, (gerçeklere) uymak.
  How does this story check out with the facts? Bu söylenenler ne dereceye kadar gerçeklere uyuyor?
işleyiş kontrolü
hesap görüp ayrılma
işleyiş kontrolu
mağazada kasaya ödeme işlemi
otelden ayrılmak Verb
bagajını teslim etmek Verb
bagajını teslim etmek Verb
otelden çıkma, hesabı kapatma. Noun
otel odasının boşaltılması gereken saat. Noun
denetleme, kontrol, muayene. Noun
(büyük mağazalarda) satınalınan eşya bedelinin kasada ödenmesi. Noun
(US) Br birine çek yazmak Verb
(US) Br çek yazma
(tiyatro , Br) turnikeden geçiş jetonu
(US) Br defterden bir çek koparmak Verb
(US) Br çek yazmak Verb