1. (a)
    ABD borcunu ödeyip otelden çıkmak, hesabını kesmek, kaydını silip gitmek, (b)
    argo
    ölmek, (c) soruşturmak, doğru olup olmadığını araştırmak, tahkik/tahakkuk etmek, doğruluğu meydana çıkmak, (d) isteğe uygun olmak, koşulları sağlamak, aranan/beklenen nitelikleri taşımak, istenildiği gibi olmak, (e) işleyişini kontrol etmek, (f) (mağazada) aldığı malın kasada bedelini ödemek, (g)
    k.d. doğru çıkmak, (gerçeklere) uymak.
    How does this story check out with the facts? Bu söylenenler ne dereceye kadar gerçeklere uyuyor?
işleyiş kontrolü
hesap görüp ayrılma
işleyiş kontrolu
mağazada kasaya ödeme işlemi
otelden ayrılmak Fiil
bagajını teslim etmek Fiil
bagajını teslim etmek Fiil
otelden çıkma, hesabı kapatma. İsim
otel odasının boşaltılması gereken saat. İsim
denetleme, kontrol, muayene. İsim
(büyük mağazalarda) satınalınan eşya bedelinin kasada ödenmesi. İsim
(US) Br birine çek yazmak Fiil
(US) Br çek yazma
(tiyatro , Br) turnikeden geçiş jetonu
(US) Br defterden bir çek koparmak Fiil
(US) Br çek yazmak Fiil