chest register

  1. Noun kalın ses, insan sesinin kalın perdesi.