chill

 1. bloom ile ayni anlama gelir. verniklenmiş yüzeyde mat/donuk kalmış kısım.
 2. soğk(luk), (orta derecede fakat üşütücü) soğuk hava, üşütücü serinlik.
  the chill of evening. There
  is a chill in the air.
  to catch a chill: soğuk aldırmak, üşütmek.
  take he chill off: ılıtmak, hafifçe ısıtmak.
 3. üşüme, ürperme, titreme.
  I feel chill.
  He felt a certain chill as he remembered: Hatırlayınca
  tüyleri ürperdi.
  chill of fear: korkudan titreme/ürperme.
  A cold chill came over him: Tüyleri ürperdi.
 4. (ateşli hastalıklarda gelen) titreme/üşüme.
  fevers and chills: sıtma.
 5. can sıkıntısı, moral bozukluğu, bunalma.
  The bad news put a chill into us all: Fena haber hepimizin canını sıktı.
 6. (bkz: bloom )1 (10).
 7. soğuk, üşütücü, ürpertici.
  a chill wind.
  chill-cast: soğuk kalıba dökülmüş (döküm).
 8. fazla resmî, gayri samimî.
  a chill reception.
 9. soğu(t)mak, buy(dur)mak.
  The erath chills when the sun sets. to chill a dessert.
  chilled meat:
  soğutulmuş (fakat donmamış) et.
 10. ürper(t)mek, titre(t)mek, üşü(t)mek.
  to be chilled to the bones/marrow: kemiklerine/iliklerine
  kadar üşümek.
  The rain has chilled me to the bone.
  a chilling murder story: tüyler ürpertici bir cinayet romanı.
 11. (yüzeyi) katılaşmak, donmak, sertleşmek.
 12. cesaretini/umudunu/şevkini/hevesini kırmak.
  Failure chilled his hopes.
 13. buğulandırmak, donuklaştırmak.
 14. yüreğine korku düşürmek.
önceden pişirilmiş
hızla dondurulmuş yiyeceklerin tüketim için sonradan ısıtıldığı kitlesel yemek servisi yapma yöntemi
üşüme: soğuk hava ve rüzgârın duyurduğu soğukluk.
chill factor ile ayni anlama gelir. Noun
bağıl üşütme: rüzgârlı bir havanın üşütme etkisini duyuracak durgun hava sıcaklığı. Noun
içine işlemek Verb
sakinleşmek Verb
hissedilen sıcaklık