chimeric

  1. chimerical ile ayni anlama gelir. hayalî, gevçek olmayan, muhal, hayal mahsulü.