chip off

  1. Verb kazımak
  2. Verb sökmek
  3. Verb soyulmak
  4. Verb soymak
tıpkı ebeveynine benzeyen, hık demiş burnundan düşmüş. (İltifat yollu söylenir).
You're a chip off
the old block, my boy: Tıpkı babana benziyorsun.