tıpkı ebeveynine benzeyen, hık demiş burnundan düşmüş. (İltifat yollu söylenir).
You're a chip off
the old block, my boy: Tıpkı babana benziyorsun.