cite

 1. (bir eserden parça) aktarmak, iktibas etmek.
 2. (delil olarak) zikretmek, söylemek, delil/kanıt/emsal göstermek.
  The lawyer cited another case similar
  to the one being tried.
 3. (mahkemeye) çağırmak, celbetmek.
 4. an(ımsat)mak, hatırlatmak, hatıra getirmek.
  Citing my gratitude to him.
 5. Military (bir askerin/birliğin) yararlı hizmetlerini/kahramanlığını günlük emirde zikretmek.
 6. beğenmek, takdir etmek, başarı belgesi/takdirname vermek.
  The soldier was cited by the General for his bravery.
 7. (bkz: citation ) (3).
...'e ...'i sebep göstermek Verb
...'e ...'i gerekçe göstermek Verb
emsal göstermek Verb
bir otoriteye atıfta bulunmak Verb
birini mahkemeye çağırmak Verb
birini mahkemeye celbetmek Verb
bir şeyin sözünü etmek Verb