civic degradation

  1. medeni hakların kaybedilmesi
  2. medeni hakların kaybı
  3. medeni haklardan mahrumiyet