cod

 1. Noun, Zoology morina
  (Gadus callarias, G. morrhua): K. Atlantiğin soğuk sularında yaşayan yağı makbul bir balık.
 2. Noun morinaya benzer birkaç çeşit balık:
  Gadus macrocephalus, Sebastodes vb.
 3. Noun torba, kese.
 4. Noun (a) sik, yarak, (b) torba, erbezi torbası.
 5. Noun (bakla, bezelye vb.) kılıf, kabuk.
 6. Noun yastık.
 7. aldatma(k), kandırma(k), yutturma(k).
 8. dalga geçme(k), alay etme(k), takılma(k), şaka yapma(k).
  You're codding me! Benimle dalga geçiyorsun.
 9. hile, yalan, sahte, yapma, taklit.
 10. yergi, hiciv.
kaya mezgiti
(Sebastodes mystinus): Doğu Pasifik kıyılarında bulunan bir tür balık Noun
Newfoundland'lı. Noun
balık yağı
balık yağı
balıkyağı
hemen nakit istemek Verb
kasa mevcudunu yevmiye defterine yazmak Verb
kasada parası olmak Verb
üzerinde parası olmamak Verb
peşin ödeme şartları Noun
peşin ödemek Verb
ödemeli göndermek Verb
: ödemeli, mal tesliminde ödenmek şartıyla.
ödemeli, bedeli malın teslim ödenecek.
tek katlı, üçgen çatılı ahşap ev. Noun