cognition

  1. Noun, Psychology biliş
  2. Noun, Medicine-Health bilişsellik
  3. Noun bilme, vukuf, idrak, kavrama.
  4. Noun bilinen/idrak olunan şey.
  5. Noun aklın bilme/idrak yeteneği.
  6. Noun bilgi, malûmat.