1. İsim, Psikoloji biliş
  2. İsim, Tıp ve Sağlık bilişsellik
  3. İsim bilme, vukuf, idrak, kavrama.
  4. İsim bilinen/idrak olunan şey.
  5. İsim aklın bilme/idrak yeteneği.
  6. İsim bilgi, malûmat.