collaborate

  1. Intransitive Verb işbirliği yapmak, (özellikle bilim ve sanatta) beraber çalışmak.
  2. Intransitive Verb bile bile düşman işgal kuvvetlerine yardım etmek, düşmanla elbirliği yapmak, düşmana katılmak, haince
    düşman yararına çalışmak.
    Anyone who collaborates should be shot.
bir işte birlikte çalışmak Verb
teşrikimesai etmek Verb