collective ownership

  1. ortaklaşa iyelik, ortak/müşterek mülkiyet.