combination in restraint of trade

  1. Verb bir malın imal veya ticaretini tekel altına almak
  2. Verb üretim ve satışını sınırlamak ve düzenlemek
  3. Verb fiyatını kontrol altına almak