combination in restraint of trade

  1. Fiil bir malın imal veya ticaretini tekel altına almak
  2. Fiil üretim ve satışını sınırlamak ve düzenlemek
  3. Fiil fiyatını kontrol altına almak