come and go

  1. Verb girip çıkmak
  2. Verb gelip gitmek
  3. Verb ara ara gelip gitmek
  4. Verb yoklamak
yolculuk etme serbestisi
yolculuk etme serbestliği
suya gidip susuz gelmek, Maraşa pirince giderken evdeki bulgurdan olmak.
haydan gelen huya gider