come on to someone

  1. Verb birine asılmak
  2. Verb birini cinsel olarak cazip bulduğunu açıkça belli etmek
  3. Verb birini arzuladığını açıkça belli etmek