common cost

  1. ortak giderler
masrafların ortaklaşa paylaşılması