compete with sb

  1. Verb biriyle rekabet etmek
  2. Verb biriyle yarışmak