compile

 1. Transitive Verb derlemek, çeşitli kaynaklardan seçip toplamak.
  He compiled enough information on his tour to South
  American capitals to write a book.
 2. Transitive Verb derleyerek (çeşitli kaynaklardan seçip bir araya getirerek) kitap yazmak.
  It takes years of hard work
  to compile a good dictionary. to compile an anthology of poems.
 3. Transitive Verb toplayıp düzenlemek, liste haline koymak.
  to compile data.
 4. Transitive Verb, Information Technology derlemek: herhangi bir yüksek düzeyli dilde hazırlanmış bir izlenceyi, bir derleyici aracılığı ile belli
  bir bilgisayar dizgesinin makine diline çevirip bir amaç izlence oluşturmak.
katalog yapmak Verb
hazırlamak Verb
katalog derlemek Verb
kataloğu derlemek Verb
sözlük yapmak Verb
liste yapmak Verb
liste yapmak Verb
fihrist yapmak Verb
dosya düzenlemek Verb
istatistiki verileri derlemek Verb