1. Geçişli Fiil derlemek, çeşitli kaynaklardan seçip toplamak.
  He compiled enough information on his tour to South
  American capitals to write a book.
 2. Geçişli Fiil derleyerek (çeşitli kaynaklardan seçip bir araya getirerek) kitap yazmak.
  It takes years of hard work
  to compile a good dictionary. to compile an anthology of poems.
 3. Geçişli Fiil toplayıp düzenlemek, liste haline koymak.
  to compile data.
 4. Geçişli Fiil, Bilişim derlemek: herhangi bir yüksek düzeyli dilde hazırlanmış bir izlenceyi, bir derleyici aracılığı ile belli
  bir bilgisayar dizgesinin makine diline çevirip bir amaç izlence oluşturmak.
katalog yapmak Fiil
hazırlamak Fiil
katalog derlemek Fiil
kataloğu derlemek Fiil
sözlük yapmak Fiil
liste yapmak Fiil
liste yapmak Fiil
fihrist yapmak Fiil
dosya düzenlemek Fiil
istatistiki verileri derlemek Fiil