composition plane

  1. (ikiz kristallerde) ortak yüzey, birleşme yüzeyi.