concomitancy between one crime and another

  1. bir suçun bir diğer suçla aynı anda yer alması