conservative

 1. tutucu, muhafazakâr: mevcut kurum, koşul vb.'nin değişmesine karşı çıkan (kimse).
 2. ılımlı, mutedil.
  a conservative estimate.
 3. töreye bağlı, gösterişten kaçınan.
  a suit of conservative cut.
  on conservative lines: eski
  usulde, itidal dairesinde.
 4. Muhafazakâr Parti mensubu/üyesi, bu partiye ait.
 5. koruyucu, muhafaza edici (madde).
tutucu olmak Verb
aşırı gerici
mukaddesatçı Adjective, Religion-Faith
aşırı tutucu
ihtiyatlı hesap
dikkatli hesap
tedbirli tahmin
ihtiyatlı tahmin
ihtiyatlı yatırım
Muhafazakâr Yahudi: Musevilik ilke ve törelerini kısmen zamana uydurarak koruyan Yahudi.
Muhafazakâr Musevilik.
Muhafazakâr parti: İngilterede Tory partisinin devamı olarak 1832'de kurulan siyasî parti.
tutucu alışkanlık
tutucu değerlendirmesi
tutucu değerlendirme
muhafazakâr kanat
konservatif aday için oy toplamak Verb
tutucu davranışla yönetmek Verb
tutucu tutumla yönetmek Verb
tutuculuğa eğilimli olmak Verb
muhafazakâr sağ Noun, Politics-Intl. Relations