conservative

 1. tutucu, muhafazakâr: mevcut kurum, koşul vb.'nin değişmesine karşı çıkan (kimse).
 2. ılımlı, mutedil.
  a conservative estimate.
 3. töreye bağlı, gösterişten kaçınan.
  a suit of conservative cut.
  on conservative lines: eski
  usulde, itidal dairesinde.
 4. Muhafazakâr Parti mensubu/üyesi, bu partiye ait.
 5. koruyucu, muhafaza edici (madde).
tutucu olmak Fiil
aşırı gerici
mukaddesatçı Sıfat, Din ve İnanç
aşırı tutucu
ihtiyatlı hesap
dikkatli hesap
tedbirli tahmin
ihtiyatlı tahmin
ihtiyatlı yatırım
Muhafazakâr Yahudi: Musevilik ilke ve törelerini kısmen zamana uydurarak koruyan Yahudi.
Muhafazakâr Musevilik.
Muhafazakâr parti: İngilterede Tory partisinin devamı olarak 1832'de kurulan siyasî parti.
tutucu alışkanlık
tutucu değerlendirmesi
tutucu değerlendirme
muhafazakâr kanat
konservatif aday için oy toplamak Fiil
tutucu davranışla yönetmek Fiil
tutucu tutumla yönetmek Fiil
tutuculuğa eğilimli olmak Fiil
muhafazakâr sağ İsim, Siyaset-Ulusl. İlişkiler