consider all factors involved

  1. Verb ilgili bütün faktörleri gözden geçirmek