consult one's own interest

  1. Verb kendi çıkarını düşünmek
  2. Verb kendi menfaatini düşünmek