contract claim

  1. sözleşme talebi
sözleşme gereğince bir hak iddia etmek Verb
bir sözleşme tahtında bir hak iddia etmek Verb
bir sözleşmenin iptali için dava açmak Verb