contract claim

sözleşme gereğince bir hak iddia etmek Fiil
bir sözleşme tahtında bir hak iddia etmek Fiil
bir sözleşmenin iptali için dava açmak Fiil