convincing proof

  1. inandırıcı kanıt
  2. mukni delil
  3. ikna edici kanıt
açık ve ikna edici delil