cool customer

  1. kurnaz müşteri
  2. kurnaz
  3. pişkin müşteri
  4. kendine güvenen ve egemen kişi