cool your heels

  1. Verb zorla bekletilmek
  2. Verb beklemeye zorlanmak
bekle(til)mek, beklemeye mecbur olmak, işsiz güçsüz/sabırsızlanarak beklemek.
(veya
Brit.:
kick one's heels): (a)
k.d. (beyhude/kasten) bekletilmek, (beklemekten)
ayaklarına kara su inmek.
I had to cool my heels for half an hour until he would see me: Onunla görüşebilmek için yarım saat bekledim. (b)
argo (ağaç) kök salmak, köklenmek.