cooperative member

  1. Noun, Law kooperatif ortağı
  2. kooperatif üyesi
kooperatifçi