coordination committee

  1. koordinasyon komitesi
  2. eşgüdüm kurulu
avrupa standartları eşgüdümleme komisyonu