copy fitting

  1. metni belli bir boşluğa sığdırma
  2. reklam metni uyarlaması
  3. kullanılmak istenilen puntolar ve reklamın boyutları dikkate alınarak bir metindeki harflerin ya da sözcüklerin sayımı
  4. metini belli bir boşluğa sığdırma
  5. reklam metin tnii uyarlaması