corporate image

  1. (US) şirketin imajı
  2. şirket ya da örgütün adı ya da simgesinin halkın zihninde yarattığı imaj ya da izlenim
  3. firma imajı
  4. şirketin imajı
(US) şirket imajının biçim bulması