cost of living increase

  1. hayat pahalılığı
hayat standardında dereceli artış
geçim düzeyinde dereceli artış
geçim maliyetinde artış
genelde artan hayat pahalılığını bir düzene koymak Verb