creak

  1. gıcırtı
  2. Verb gıcırdamak
  3. Verb gacırdamak
  4. Verb çatırdamak
gıcırdatmak Verb