1. gıcırtı
  2. Fiil gıcırdamak
  3. Fiil gacırdamak
  4. Fiil çatırdamak
gıcırdatmak Fiil