creature of habits

  1. alışkanlıklarını bırakmayan adam