crooked

 1. Adjective çarpık
 2. Adjective çarpık.
  The picture is crooked.
 3. Adjective kambur, deforme olmuş, şeklini kaybetmiş,
  A man with a crooked back.
  A crooked old man: Kamburu çıkmış bir ihtiyar.
 4. Adjective dalavereci, dalavereli, hileli, hilekâr, dolandırıcı, yalancı, sahtekâr. crooked
  dealings: hileli işler.
 5. Adjective çengel gibi, çengelli, kancalı.
yamrulmak Verb
eğdirmek Verb
yamru yumru
tıynetsiz
baston
değnek
sahtekârlık