1. Sıfat çarpık
 2. Sıfat çarpık.
  The picture is crooked.
 3. Sıfat kambur, deforme olmuş, şeklini kaybetmiş,
  A man with a crooked back.
  A crooked old man: Kamburu çıkmış bir ihtiyar.
 4. Sıfat dalavereci, dalavereli, hileli, hilekâr, dolandırıcı, yalancı, sahtekâr. crooked
  dealings: hileli işler.
 5. Sıfat çengel gibi, çengelli, kancalı.
yamrulmak Fiil
eğdirmek Fiil
yamru yumru
tıynetsiz
baston
değnek
sahtekârlık