cross section of the consumers

  1. tüketicileri temsil eden kesim