cry halves

  1. Verb bir şeyi başkasıyla yarı yarıya paylaşmak
  2. Verb yarısını talep etmek