current account

  1. cari hesap
  2. (US) hesab-ı cari
  3. cari hesap (ortakla şirket arasındaki işlemlerin kaydedildiği hesap)
  4. hesabı cari
cari hesaptan avans
bankadaki cari hesap bakiyesi
cari işlemler bilançosu Noun
cari hesap bakiyesi
ödemeler dengesi bakiyesi
cari hesap bakiyesi
cari hesap mevduatı
cari hesap faizi
cari hesap ödüncü
câri hesap kredisi
cari hesaptaki para
cari hesaptaki mevcuttan daha fazla para çekme
ortaklar cari hesabı
(Br) bir kalemi cari hesaba geçirmek Verb
bir kalemi cari hesaba geçirmek Verb
cari hesap avansı
cari işlemler dengesi Noun, Economics
cari denge Noun, Economics
cari hesap işi
(US) cari hesap kredisi (sınırları önceden belirlenmiş bir miktara kadar bankadan istenildiği zaman para
çekilebilmesini sağlayan kredi türü
cari hesap müşterisi
cari işlemler açığı Economics
cari açık Economics
cari hesap açığı
cari hesap mevduatı
cari hesap defteri
(US) memleket parası
cari hesap işlemleri Noun
cari hesap cüzdanı
cari hesap alacakları Noun
(US) cari hesap alacakları Noun
cari hesap kontrol defteri
cari hesap fazlası
cari hesap mudii
-'de cari hesabı olmak Verb
alacak veya borç bakiyesi gösteren bir hesabın ilgili kişiye dönemsel olarak gönderilen özeti
cari hesap
dönemsel işlemlerin kaydedildiği firma hesabı
cari mevduat hesabı
cari mevduatı hesabı
cari hesap borçlusu
bir cari hesaptan çekilen paralar Noun