current assets

  1. döviz varlığı
  2. cari mütedavil kıymetler, kolayca paraya çevrilebilen mal/servet.
likit cari aktifler Noun
net çalışma sermayesi
Diğer Dönen Varlıklar Noun, Accounting
cari varlıklar tutarı
cari aktif kalemi
aktiflerin toplam pasife oranı
envanter dışındaki cari varlıkların değer ayarı
cari/sabit kıymetler.
Diğer Dönen Varlıklar Karşılığı (-) Accounting