current debt

  1. cari borç (kısa vadeli , genellikle bir yıl içinde ödenmesi gereken borç
  2. cari borç