current value

  1. cari değer
  2. râyiç
  3. râyiç değer
rayiç bedeli
cari piyasa değeri (bir varlığın belirli bir tarihteki pazar değeri
cari piyasa değeri
bir arsanın cari değeri